Co je separátor tuku a k čemu slouží?

Co je separátor tuku a k čemu slouží?

Separátor tuku nebo také lapák tuku, lapač tuku, lapol či odlučovač tuku, je zařízení sloužící k separaci tuků z odpadních vod. Jedná se o sedimentační nádrž, ve které je odpadní voda postupně zbavena tuků a olejů a vyčištěná od těchto látek odtéká dále do kanalizace.     

                                   

Separátor tuků zapotřebí všude tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem jak živočišných, tak rostlinných tuků. Jako čistící odlučovače se lapače tuků zařazují tedy především do velkokapacitních kuchyní v restauracích, hotelech, školách nebo nemocnicích. Své využití najde ale také například v řeznictví, lahůdkářství a cukrárně. Separátor tuku je určen k ochraně kanalizace před jejím zanášením, zalepením nebo úplným ucpáním tuky a oleji. Lapač tuků osazujeme co nejblíže ke zdroji tukového znečištění. Tukový lapol svou mobilitou, malými rozměry a dosažitelnou účinností při odstraňování tuků tvoří moderní a jednoduchý systém s minimálními požadavky na obsluhu.

Jak separátor tuku funguje?

Odlučovač tuku se osazuje na odpadní kanalizaci a umisťuje se před samotný septik, jímku či domovní čističku odpadních vod. Odpadní voda je přivedena do první sedimentační komory, kde dochází postupně k odloučení kalu a vysrážení tuků. V druhé sedimentační komoře je z vody odstraněn zbytkový tuk a voda pak z lapolu tuku proudí do čistírny odpadních vod nebo rovnou do kanalizace. Tukový lapol pracuje bez hluku a zápachu. Montáž a demontáž lapáku tuků je velmi jednoduchá a rychlá.

V závislosti na možnostech se lapač tuku umisťuje buď do interiéru pod dřez či podlahu, nebo do exteriéru pod úroveň terénu. Ideálně by se měly odlučovače tuku nacházet co nejblíže místu vzniku odpadních vod.

Lapač tuku pod dřezem. - ThisBuildis.com

Čištění lapače tuku:

K optimální funkci lapače tuku je třeba jej pravidelně vyvážet a čistit. Současně je vhodné provádět pravidelný rozbor odpadních vod, který zjistí, jestli lapol tuku plní svoji funkci.

 

V případě zakoupení separátoru tuku v našem e-shopu získáte Návod k obsluze, provozní deník a certifikát splňující podmínky provozu.

Těšíme se na Váš nákup :)